Vår historia

Annika Sten Pärson och Göran Carlson har båda en bakgrund inom det privata näringslivet och ett stort engagemang för ungas psykiska hälsa.

Pressmeddelande vid övertagandet av terapimottagningen

”För Stockholms Stadsmission var det viktigt att hitta en huvudman som kan säkerställa en kvalitativ behandling för befintliga patienter, erbjuda fler psykoterapi och samtidigt vara en samhällsröst för unga med psykisk ohälsa.

– Grundarna av stiftelsen Young Solidarity Foundation visade på gedigen erfarenhet, engagemang, och en tydlig vision av verksamheten framöver. De uppfyllde samtliga av våra högt uppsatta överlåtelsekriterier och visade även på nya idéer i linje med verksamhetens grundpelare. Vi har fullt förtroende för att stiftelsen nu ska driva terapiverksamheten lika professionellt och framgångsrikt som vi gjort hittills, säger Marika Markovits, Direktor Stockholms Stadsmission.”

Läs gärna hela Stadsmissionens pressmeddelande här.

Young Solidarity Foundations styrelse

Annika Sten Pärson, medgrundare och styrelsens ordförande

Göran Carlson, medgrundare och ledamot

Anders Lindström, ledamot