”Kostnaden för att inte göra något är helt enkelt för hög”

Young Solidarity Foundation är en fristående och politiskt obunden stiftelse med ändamålet att främja psykisk hälsa bland ungdomar och unga vuxna.

1825 – Terapi på unga villkor

Stiftelsen driver 1825 – Terapicenter för unga vuxna, en terapimottagning och ett kunskapsnav för psykisk ohälsa hos personer mellan 18 och 25 år. Tidigare drevs mottagningen av Stockholms stadsmission under namnet Ung Hälsa och vid övertagandet av verksamheten ansåg stiftelsens grundare Annika Sten Pärson och Göran Carlson att kostnaden för att inte agera helt enkelt var för hög. Young Solidarity Foundation tog över terapiverksamheten från Stockholms stadsmission i oktober 2019. I samband med detta valde man att även utveckla ett starkare påverkansarbete och partnerskap med andra som arbetar för samma mål – att alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor.

Genom 1825 bidrar Young Solidarity Foundation till ökat psykiskt vålmående hos unga vuxna genom behandling vid mottagningen i Stockholm. Verksamheten driver nationellt frågan om ungas rätt att välja sin terapiform och arbetar aktivt för att förändra strukturer så att det stöd och den behandling som erbjuds unga vuxna leder till bättre psykisk hälsa.

Vägen framåt

Stiftelsen välkomnar samarbeten med andra aktörer och tar gärna emot förslag på samverkan där det finns idéer om finansiering. Young Solidarity Foundation har inte möjlighet att finansiera andra organisationer och projekt.